Förvärvade skador

 

Av de som besöker oss regelbundet är några trafikkskadade - andra har skadat sig i skidbacken eller på annat sätt.

Henrik tränar här på en eccntric trainer efter en trafikolycka. En otrolig resultatförbättring kunde uppvisas efter en dryg månads träning en gång/veck.
 

Många av våra besökare som drabbats av stroke - har bevisligen haft stor nytta av träning i den här maskinen.
Instruktör/handledare måste alltid finnas i anslutniing till träning med eccentric trainer.

Datoriserad redovisning av utfört arbete möjliggör exakta uppföljningar för att se en resultatutveckling.
Bra för utvärdering och motiverande för användare. 

 

– Fysisk aktivitet gagnar hälsa och välbefinnande.