Om oss

Reaktivering

Reacting AB, en sedan 13 år tillbaka startad företagshälsovård med en rikt utrustad träningshall - där personal och ägare med personlig bakgrund och erfarenhet i neurologiska problemkomplex har en stark vilja och ett engagemang att kunna bistå människor som skadats och/eller har neurologiska problem. 

I dagsläget verkar vi på olika sätt för att vårt engagemang och vårt intresse i samklang med en gedigen erfarenhet av rehabilitering av neurologiska problemkomplex skall kunna utveckla en del av företaget till en klinik för eftervård av neurologiskt skadade, som färdigbehandlats i den offentliga sjukvården.

Såväl nationella som internationella kontakter med ytterst kvalificerade forskare garanterar att de planeringar som alltjämt fortskrider nu och i framtiden skall äga giltighet och förankras i vetenskapligt kompetenta kretsar.

Företagshälsa

Reacting AB skall med bred och aktuell / uppdaterad kompetens på ett opartiskt sätt fungera som coach/rådgivare och verka för de anställdas hälsa och välbefinnande och för företagens effektivitet.

Reacting AB skall på olika sätt medverka till att samspelet mellan individ och arbetsplats får en betydande del i det preventiva och aktiverande arbetet – en aktiv, frisk och trivsam arbetsplats.

Gym

Vårt rikt utrustade gym passar sig väl för alla kategorier, unga som äldre, elit som motionär.
Särskilda maskiner med datoriserade funktioner används för att bistå "reaktiverande" personer med funktionshinder av olika slag.
Våra besökare är fantastiska människor - trevliga och okomplicerade och inte utklädda på något trendigt sätt.
En avslappnande miljö med "lagom ljudnivå" där alla kan känna sig "hemma".
De tränandes hjälpsamhet, tolerans och spontanitet ger den psykosociala stimulans som ger "spets" på tillvaron.

Inför flytten till Reveljen kommer vi att utöka antalet maskiner och våra öppettider liksom utbud av tjänster mm.
Fina omklädningsrum med bastu för både damer och herrar.
Ett konferensrum alldeles intill den bemannade receptionen kommer att kunna hyras.

Miljöpolicy
All vår verksamhet präglas av en hög grad av miljömedvetenhet. Miljöfrågorna är en viktig del av vår verksamhet.
Reacting AB skall fortlöpande se över verksamheten ur perspektivet människan och naturen - ett aktivt förhållningssätt.
Reacting AB skall på olika sätt aktivt söka kunskap i miljöfrågor och genom samråd med andra företag/organisationer välja arbetssätt, metoder och processer för att så långt möjligt uppnå minimal miljöpåverkan.

Reacting AB skall
* följa lagar och förordningar inom miljöområdet
* fortlöpande arbeta för att ständigt förbättra miljön, såväl internt som externt
* välja produkter och tjänster som ger minsta miljöpåverkan
* källsortera kontorsavfall för återvinning
* ställa krav på leverantörer så att miljövänliga produkter levereras
* stimulera anställda och samarbetspartners att aktivt ta del av vår miljöpolicy
* genom systematiskt arbete och aktivt deltagande av personalen bedöma och hantera miljörisker

 

– Fysisk aktivitet gagnar hälsa och välbefinnande.